Alksti miera un dzenies pēc tā!
Psalms 34:15 (Gada lozungs 2019.g.)

Mācītāja Rolanda Eimaņa amatā ievešana Frankfurtē

Šī gada 10. februārī,  ceturtā svētdienā pirms Ciešanu laika, dievkalpojumā Frankfurtes evaņģēliski luteriskajā draudzē amatā ieveda jauno draudzes mācītāju Rolandu Eimani. Dievkalpojumā līdz ar jauno mācītāju kalpoja mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle, archibīskaps emertitus  Elmārs E. Rozītis un prāvests Klāvs Bērziņš. 

Mācītājs Rolands Eimanis stāsies mācītāja Rinalda Gulbja vietā un kalpošanu LELBĀL Vācijas draudzēs uzsāks ar 1. martu. 

Novēlam, līdz ar Frankfurtes draudzes locekļiem, jaunajam vairāku Vācijas draudžu mācītājam Dieva svētību un prieku kalpojot savam tuvākam!

(Fotogaleriju skatiet šeit) 

Visam pāri un pašos pamatos

Ik svētdienu dievkalpojumā līdz ar visu draudzi apliecinām: “Es ticu uz Dievu Tēvu...” Mēs šo tekstu zinām no galvas vai nu no iesvētes mācības laika, vai pat vēl agrāk, kad neviļus to esam iemācījušies, kā mazi bērni kopā ar vecākiem baznīcā ejot. Mēs sakām to visi kopā – jauni un veci, draudzei ilgus gadus piederīgi un jaunpienācēji.

Daudzi cilvēki izjūt īpašu prieku, vērojot saullēktus un saulrietus. Mani īpaši saista šie laika sprīži, kad debesis un apkārtne izmainās vai ik sekundi, kad gaismas spēles debesīs un dabā ir tik aizraujošas, krāšņas un krāsām bagātas.

(visu mācītāja Tāļa Rēdmaņa rakstu lasiet šeit)

Pieņemsim Viņu, kā mēs esam pieņemti!

Mīļie kristīgie draugi, mīļie latvieši! Varbūt Jūs līdz ar mani priecājaties, ka vismaz Ziemsvētku svētvakara dievkalpojuma Bībeles lasījumi abām evaņģēliski luteriskām Baznīcām (ari ja tām nepiederiet) daļēji ir tie paši. Gribētos rakstīt, vismaz kaut kas! Tā Apustuļa Pāvila vēstule Titam 2,11-14 mēs kopā lasām: 

Dieva glābēja žēlastība ir atspīdējusi visiem cilvēkiem, tā mūs audzina, lai mēs atmestu bezdievību un pasaulīgās iekāres un lai mēs dzīvotu šajā laikā saprātīgi, taisni un godbijīgi, laimīgā cerībā un gaidīdami uz lielā Dieva un mūsu glābēja Jēzus Kristus godības atklāšanos. Viņš sevi ir nodevis par mums, lai mūs izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izredzētu tautu, dedzīgu uz krietniem darbiem.” 

(visu prāvesta Klāva Bērziņa rakstu lasiet šeit)

Veidots ar Mozello

 .