Dievs saka: "es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu - 
                                                   to es jums došu!
Ech. 36:26 (Gada lozungs 2017.g.)

Esslingenas dziesmu un deju svētku atklāšanas dievkalpojums

Esslingenas dziesmu un deju svētku atklāšanas dievkalpojums notiks Dienvidus baznīcā (Suedkirche, Spitalsteige 3)
piektdien, 16. jūnijā pl 10.00
Ekumēniskā dievkalpojuma muzikālo daļu veidos LU vīru koris „Dziedonis“ ar Mārtiņu Braunu pie sintezatora, mūzikla "Eslingena" koris Ilzes Atardo vadībā ar Lolitu Ritmani pie klavierēm, Štutgartes mūzikas augstskolas profesore Andra Dārziņa (vijole), ērģelnieks Dmitrijs Hotčenko un deju kolektīvu pārstāvji. 
Kalpos archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis, mācītājas Dr.Ilze Ķezbere-Härle un Gita Putce, mācītāji Rinalds Gulbis un Tālis Rēdmanis.
Ieklausīsimies Lolitas Ritmanes un Mārtiņa Brauna pārdomās par radošā Gara iedvesmu. Visi kopā dziedāsim latviešu garīgās oriġināldziesmas. 

            Uz Eslingenu pošas ...

Šī gada jūnijā uz “Eslingenas Dziesmu svētkiem 70” pasākumiem ieradīsies vairāk nekā 500 dalībnieki no latviešu tautisko deju un folkloras kopām, kā arī koriem visā pasaulē. Kopumā ir pieteikušās 29 mākslinieciskās grupas, tajā skaitā – 13 kori, 12 tautisko deju un četras folkloras kopas. Pavisam tiek gaidīti dziedātāji un dejotāji no 11 valstīm. Visplašāk pārstāvēti kolektīvi no Anglijas un Vācijas...

(Visu rakstu atveriet šeit)

Izlīguma kalpošana 

Mīļie kristīgie draugi, lai kur jūs būtu!
Ir atkal Lieldienas rīta un tukšais kaps mūs reizēm baida - vai arī nē.
Mums dziļi jākaunas apzinādamies, cik gan maz mēs par Lieldienu vēsti, Jēzus Kristus ir augšāmcēlies, zinām un ko ar to iesākt! Ne ar sirdi, ne ar prātu nemaz nedomājot par mūsu ikdienu”. Tā, mazliet brīvi tulkojot, slavenais Šveices teologs Karlis Bārts (Karl Barth) to izteicis 1947. gada Lieldienu sprediķī...
(Visu prāvesta K.Berziņa Lieldienu rakstu atveriet šeit)

Veidots ar Mozello

 .