Dievs saka: "es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu - 
                                                   to es jums došu!
Ech. 36:26 (Gada lozungs 2017.g.)

Atskatoties un vēlot pateicības pilnu vasaru


No 10. līdz 16. maijam Āfrikas Namībijas valsts galvaspilsētā notika Pasaules luterāņu federācijas asambleja. Biju ļoti pateicīga, ka prāv. Emer. Dāvis Kaņeps bija otrs mūsu Baznīcas pārstāvis. No Latvijas ev. lut. Baznīcas neviens nepiedalījās. Man bija uzticēts vadīt nominācijas komiteju, darbs šoreiz nebija grūts, jo septiņu reģionu sanaksmēs kandidāti 48 vietām Federācijas padomē (“Council”) jau bija izvirzīti. Asamblejas ļoti saistošā virstēma bija “Liberated by God’s Grace!” Dažādās lekcijās, pārrunās un svētbrīžos tikam aicināti neaizmirst, ka reiz, kad esam Dieva žēlastības atbrīvoti, nedrīkstam atkāpties no pienākuma to apliecināt ne tikai vārdos, bet darbos. Nedrīkstam doties atpakaļ, pakļaujoties mācībām, kas censtos ierobežot Dieva žēlastības. Apustuļa Pāvila vārdi vēstulē Galatiešiem to apstiprina, jo sevišķi 5:1, kur lasām: “Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu.”  

            Eslingenas Dziesmu svētkiem 70

Svētdien, 18. jūnijā, izskanot vīru koru koncertam ar komponista Mārtiņa Brauna piedalīšanos un folkloras kopu priekšnesumiem pilsētas laukumā, Vācijas pilsētā Eslingenā noslēdzās latviešu rīkotie Eslingenas Dziesmu svētki, kuros ap 700 dalībnieki godināja 1947. gadā notikušo latviešu svētku 70. gadadienu un arī Vācijā sveica gaidāmo Latvijas simtgadi.

Plašajā trīs dienu programmā, piedaloties 700 dalībniekiem 33 latviešu kolektīvos no 11 valstīm, Eslingenas pilsētas iedzīvotāji un tās viesi tāpat kā pirms 70 gadiem varēja piedzīvot visu latviešu kultūras bagātību – dziesmas, dejas, teātra spēli, kino, amatniecību, tradicionālo dziedāšanu un dančus.

(Rakstu par svētku norisi un fotogaleriju atveriet šeit)

LELBāL Reformācijas piecsimtgades galvaspilsētā 

Lutera pilsētā Vitenbergā šogad ik diena ir piepildīta ar Vācijas baznīcu, Pasaules Luterāņu federācijas un dažādu organizāciju rīkotiem pasākumiem un konferencēm, izstādēm un prezentācijām, kurās redzams Lutera veiktās reformācijas iespaids šodienas pasaulē un sabiedrībā. Reformācijas piecsimtgades pasākumos piedalīties aicinātas baznīcas no visas pasaules, kas sevi uzskata par Lutera veikuma mantiniecēm.
Arī mūsu Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas ir tikusi aicināta un piedalās Reformācijas piecsimtgades pasākumos Lutera pilsētā Vitenbergā. No 2. līdz 6.augustam netālu no Lutera dārza pilsētas centrālajā daļā „Himmelszelt“ teltī būs izvietota neliela izstāde un informācijas stendi par Latviju, par reformāciju Latvijā un par mūsu baznīcu visā plašā pasaulē. 

Veidots ar Mozello

 .