Kā māte mierina, tā es jūs mierināšu - 
                                                   Jeruzālemē jums būs miers!
Jes. 66:13 (Gada lozungs 2016.g.)

Minhenes latviešu luterāņu draudze jaunās telpās

Kā un kad Minhenes latvieši iesāka svinēt savus dievkalpojumus Svētā Gara baznīcā Hugo Troendel Str. 53 München-Moosach vairs neviens īsti nezina. Visticamākais ir, ka šo iespēju sarūpēja ilggadīgā draudzes priekšniece Irēne Grotiņas kundze, kura dzīvoja baznīcas tuvumā un bija vācu Svētā Gara draudzes aktīva locekle. Kad mācītāja Jogita Mingina uzņēmās draudzes vadību, viņas dzīves vieta tāpat atradās šajā pilsētas daļā.
Gadi gāja un daudz kas mainījās: mācītāja Jogita Mingina izceļoja uz Ameriku un kļuva par Bostonas draudzes mācītāju, garīgā vadība Minhenes draudzē tika uzticēta mācītājai Ilzei Ķezberei. Taču lielākās pārmaiņas bija vērojamas draudzes sastāvā. Pēdējo gadu laikā latviešu 2. Pasaules kara bēgļu paaudzes vietu pamazām ieņēma viņu bērnu paaudze, kuriem pievienojās brīvās Latvijas uzņēmīgie ļaudis, atnākot uz Vāciju studēt un strādāt. 

           Dundagas svētais Juris

Mans vecaistēvs bija no Dundagas puses Kurzemē. Viņa vecaistēvs savā jaunībā cilvēkus pazinis, kas paši svēto Juri redzējuši. Svētais Juris bijis tāds pats cilvēks, kā visi citi, tikai ar sevišķām zināšanām un varēšanām. Viņš esot zinājis stādu, koku un dzīvnieku valodu, sarunājies ar kokiem, putniem un meža zvēriem. Putni un meža dzīvnieki – stirnas un brieži nākuši pie viņa klāt bez bailēm. Svētais Juris varēja pateikt, kas notiksies rīt vai parīt. Un tas, ko viņš teica, tā arī notika...
(visu rakstu atveriet šeit)

Dzīvot mīlestībā

Mīļie draugi, maija beigās Annabergā notika mūsu baznīcas Vācijas apgabala konference. Tajā piedalījās latviešu garīdznieki Vācijā, draudžu pārstāvji un viesi. Varbūt jūs jau lasījāt internetā vai dzirdējāt ziņās, ka viena no tēmām, par kuru pašlaik notiek kontroversas diskusijas starp baznīcu Latvijā un baznīcu ārpus Latvijas, ir sieviešu ordinācija mācītājas amatā. Arī konferencē mēs daudz par šo tēmu dzirdējām un runājām. Baznīca Latvijā ar arhibīskapu Jāni Vanagu priekšgalā 3. jūnijā savā sinodē baznīcas satversmē nostiprināja to, ka Latvijā vairs sievietes par mācītājām neordinēs, turpretī mūsu Ārpuslatvijas baznīca turpina sievietes ordinēt, un tajā ir liels mācītāju-sieviešu īpatsvars. (visu rakstu atveriet šeit)

Veidots ar Mozello

do not click here