Dievkalpojumi Vācijas latviešu draudzēs:

Bonnā, Annabergas nama kapelā (AnnabergerStr. 400, 53175 Bonn) 2.decembrī  plkst. 15.00 notiks Adventa ieskaņas dievkalpojums. Dziedāsim dziesmas, kas stāsta par Kristus nākšanu pie mums. Kalpos mācītāja emerita Gita Putce. Pēc dievkalpojuma pakavēsimies  pie kafijas galda nama lielajā zālē. 

Minsteres latviešu ev,- lut. Draudze 2.decembrī plkst. 15.30 ielūdz uz Adventes iedziedāšanu Latviešu centra Minsterē telpās (Salzmannstr. 152, 48159 Münster). Svecīšu gaismā dziedāsim Ziemsvētku dziesmas – būs svinīgi un omulīgi!

Hamburgā,  Evaņģēliskās draudzes skolā pie Austrumu baznīcas (Ev. Grundschule an der Osterkirche, Bei der Osterkirche 17, HamburgZiemsvētku stāsts, piedzīvojams maziem un lieliem, sestdien, 15.novembrī plkst. 10.30.  Stāstā iejusties palīdzēs mācītājs Tālis Rēdmanis

Berlīnē, Paula Gerharda baznīcā (Wisbyer Str. 7, Berlin 10439) dievkalpojums Ziemsvētku priekšvakara noskaņā notiks svētdien 23.decembrī  plkst. 14.00. Kalpo mācītājs Tālis Rēdmanis. Dievkalpojuma muzikālo ietērpu veidos Vizma Zvaigzne (soprāns) un Baiba Rēdmane (ērģeles). Pēc dievkalpojuma kafija ar pašu sarūpētiem svētku cienastiem. Veidots ar Mozello

 .