Dievkalpojumi Vācijas latviešu draudzēs:

Vircburgā, Deutschhauskirche (Am Schottenanger 2, 97082 Würzburg) dievkalpojums notiks sestdien, 23.martā plkst. 13.30. Kalpos draudzes mācītājs, archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis. Sekos kafijas galds draudzes telpās. Kā arvien, arī bērni laipni aicināti. 

Minhenes latviešu luterāņu draudze ielūdz uz dievkalpojumu ar dievgaldu svētdien,  24.martā plkst. 12.00 Augustinum Neufriedenheim Simeona kapellā (Stiftsbogen 74, 81375 München).    Dievkalpojumu vadīs jaunais draudzes mācītājs Rolands Eimanis. Piedalīsies Vācijas prāvesta garīgā vietniece, mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle Aicināti latvieši no tuvienes un tālienes!

Bīlefeldē, Bekhofas latviešu baznīcā (Am Beckhof 44, Bielefeld) dievkalpojums ar dievgaldu notiks 24.martā plkst. 14.30. Kalpo diakone Laima Urdze.   Pēc dievkalpojuma kafijas galds draudzes namā.  

Hanoverā, Markus baznīcas draudzes namā (Hohenzollernstr. 54, 30161 Hannover)  dievkalpojums ar dievgaldu notiks 7.aprīlī plkst. 14.00. Kalpos diakone Laima Urdze. Pēc dievkalpojuma pārrunas pie kafijas galda.  

Oldenburgā, Ohmstedes baznīcas draudzes namā (Butjadinger Str. 59, 26125 Oldenburg)   Pūpolsvētdienas dievkalpojums ar dievgaldu  notiks svētdien, 14.aprīlī  plkst. 11.00. Kalpo diakone Laima Urdze, pie ērģelēm  Dr. A.Rosenbergs. Pēc dievkalpojuma kafijas galds. 

Hamburgā, latviešu draudzes  Palmarum (Pūpolu svētdienas) dievkalpojums  ar dievgaldu notiks Sv.Pētera baznīcas Mārtiņa kapelā (Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg) svētdien, 14.aprīlī plkst. 14.00. Kalpos mācītājs Tālis Rēdmanis. Pēc dievkalpojuma sadraudzības brīdis.

Berlīnē, Paula Gerharda baznīcā (Wisbyer Str. 7, Berlin 10439) Kristus Augšāmcelšanās - Lieldienu svētku dievkalpojums notiks svētdien, 21.aprīlī plkst. 14.00. Kalpo mācītājs Tālis Rēdmanis. Dievkalpojuma muzikālo ietērpu veidos Baiba Rēdmane (ērģeles). Pēc dievkalpojuma svētku sadraudzība ar līdzatnestiem cienastiem baznīcas sānu jomā. Mīļi aicināti latvieši ar radiem un draugiem no tuvienes un tālienes!   


Veidots ar Mozello

 .