Dievkalpojumi Vācijas latviešu draudzēs:

Berlīnē, Paula Gerharda baznīcā (Wisbyer Str. 7, Berlin 10439) Vasarsvētku dievkalpojums ar svēto Vakarēdienu  notiks svētdien  20.maijā plkst. 14.00. Kalpo mācītājs Tālis Rēdmanis. Dievkalpojuma muzikālo ietērpu veidos ērģelniece Baiba Rēdmane. Sekos svētku sadraudzība. 

Vircburgā, Deutschhauskirche (Am Schottenanger 2, 97082 Würzburg) dievkalpojums notiks sestdien, 26.maijā plkst. 13.30. Kalpos draudzes mācītājs, archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis. Sekos kafijas galds draudzes telpās. Kā arvien, arī bērni laipni aicināti. 

Minsteres latviešu ev,- lut. draudzes dievkalpojums notiks 27.maijā plkst. 10:30 Latviešu centra Minsterē telpās (Salzmannstr. 152, 48159 Münster). Kalpos prāvests Klāvs Bērziņš. Pēc dievkalpojuma sarunas pie kafijas galda

Bīlefeldē, Bekhofas latviešu baznīcā (AmBeckhof 44, BielefeldTrīsvienības svētku dievkalpojums  notiks 27.maijā plkst. 14.30. Kalpo diakone Laima Urdze. Pēc dievkalpojuma kafijas galds draudzes namā.  

Bonnā, 3.jūnijā plkst. 11.30 Annabergas pils kapelā (Annaberger Str. 400, 53175 Bonn) notiks LELBāL Vācijas apgabala Sinodes un konferences noslēguma dievkalpojums ar dievgaldu. Kalpos prāvests Klāvs Bērziņš un apgabala garīdznieki. Dievkalpojuma muzikālo ietērpu veidos pianiste Baiba Rēdmane. Pēc dievkalpojuma kopīga sadraudzība pils zālē. Aicināti visi Reinzemes apkārtnes ļaudis. 


Veidots ar Mozello

 .