Lībekas draudze

Dievkalpojumi Lorenca baznīcā
(Steinrader Weg 10, D-23558 Lübeck)
Diakone Laima Urdze
Priekšniece Irēne Stoewer
Brahmsstr. 8, D-23556 Lübeck
Tālr. 0451-47 57 74

Veidots ar Mozello

 .